Ana Sayfaya Dön  
Ana Sayfaya Dön    
   

 

 

MERKEZ YAYINLARI

Haziran 2013 tarihinde basılan bu eser, Türkiye çapında 7 coğrafi bölgeyi temsilen bölgelerin en büyük illerinde 3500 kadın ve 3500 erkek katılımcı üzerinde uygulanan anket çalışmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada hem kadınların hem de erkeklerin kadına yönelik şiddet algıları ölçülmeye çalışılmıştır. KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALGISI-Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla- isimli kitabın kapağına ve metnine pdf formatında ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALGISI-Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla-" kitap kapağı için tıklayınız

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET ALGISI-Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla-" kitabı için tıklayınız

Haziran 2013 tarihinde basılan bu eser, "Aile İçi İletişimi Geliştirme Projesi" kapsamında Türkiye çapında 7 coğrafi bölgeyi temsilen bölgelerin en büyük illerinde 3500 çocuk ve 3500 anne-baba katılımcı üzerinde uygulanan anket çalışmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada hem çocukların hem de anne-babaların çocuk ihtiyaçlarına bakış açıları ölçülmeye çalışılmıştır. ÇOCUK İHTİYAÇLARI-Çocuk ve Anne/Baba Bakış Açılarıyla- isimli kitabın kapağına ve metnine pdf formatında ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

"ÇOCUK İHTİYAÇLARI-Çocuk ve Anne/Baba Bakış Açılarıyla-" kitap kapağı için tıklayınız

"ÇOCUK İHTİYAÇLARI-Çocuk ve Anne/Baba Bakış Açılarıyla-" kitabı için tıklayınız

16 Mayıs 2013 tarihinde Merkezimiz tarafından Kırıkkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen AİLE VE KADIN SEMPOZYUMU Bildiri Kitabı'na pdf formatında ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Aile ve Kadın Sempozyumu Bildiri Kitabı için tıklayınız

27-28 Nisan 2012 tarihlerinde Merkezimiz tarafından Ankara'da BarcelO Otel'de gerçekleştirilen ULUSLAR ARASI KATILIMLI KADINA VE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET SEMPOZYUMU Bildiri Kitabı 2 cilt olarak yayınlandı. Kitaplara pdf formatında ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı-KAPAK için tıklayınız

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı-Cilt-I için tıklayınız

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı-Cilt-II için tıklayınız

18-19 Mayıs 2012 tarihlerinde Merkezimiz tarafından Ankara'da Litai Otel'de gerçekleştirilen ULUSLAR ARASI KATILIMLI ÇOCUK İHTİYAÇLARI SEMPOZYUMU Bildiri Kitabı'na pdf formatında ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu Bildiri Kitabı için tıklayınız

 

"Kadının Şiddetten Korunma Başvuru Rehberi" için tıklayınız

 

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE KADIN MERKEZLERİNİN KISA TARİHÇESİ

Türk üniversitelerinde 1990'lı yıllarda öncelikle Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Daha sonra ise Kadın Çalışmaları Anabilim Dalları oluşturulmuş ve buralarda yüksek lisans programları açılmıştır. Günümüzde 17 üniversitede merkez varken, sadece 4 üniversitede anabilim dalı mevcuttur. Merkezlerin kurulmasında 1980'lerin ikinci yarısında Türkiye'de güç kazanan kadın hareketinin ve bu harekete dahil olan kadın akademisyenlerin önemli rolü vardır.


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlamak, işbirliği ve iletişimi güçlendirmek;
 • Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda toplumsal cinsiyet bakış açısıyla, araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,
 • Kadın sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak proje oluşturmak, danışmanlık hizmeti vermek,
 • Üniversitemizde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kadın sorunları ile ilgili ders, seminer verilmesini sağlayarak öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmaları desteklemek,Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
 • Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, vb. faaliyetleri düzenlemek,
 • Kadınlar için özel yetişkin eğitim ve güçlendirme programları düzenlemek, eğitim materyali hazırlamak ve eğiticiler yetiştirmek,
 • Kadın sorunları konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmaktır.


HEDEF KİTLEMİZ

 • Lisans ve lisansüstü öğrenciler
 • Kadınlarla ilgili çalışan yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar
 • Akademisyenler
 • Yerel ve ulusal yöneticiler*Toplum

YAKIN TARİHLİ PLANLANAN HİZMET VE ÜRÜNLER

 • Tanıtım etkinlikleri : Broşür, bülten, kitapçık, v.s.
 • Araştırma ve projeler: AB, DPT ve TÜBİTAK projeleri
 • Eğitim ve uygulama: Hukuki, sosyal, cinsel ve sağlık eğitimleri
 • Bilimsel etkinlikler: Seminer, sempozyum, panel, konferans, kurs, v.s.
 • Yayınlar: Dergi, Kitap, Gazete, v.s.
 • Kitaplık ve arşiv: kadınlarla ilgili tüm doküman
 • Danışmanlık: Yerel ve ulusal danışmanlık hizmetleri
 • Web sitesi: Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim sağlama

UZUN TARİHLİ PLANLANAN HİZMET VE ÜRÜNLER

 • Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı: Toplumda kadın konusundaki çalışmalara, plan ve programlara katkı sağlayacak nitelikte uzman yetiştirmek üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı yüksek lisans ve doktora programı açmak.
 • Uluslararası konferanslar düzenleme